Khi truy cập vào website webphaidep.com chúng tôi công khai những thông tin liên quan đến người dùng sẽ được website thu thập và mục đích sử dụng. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân người dùng

Để cung cấp các thông tin hữu ích, liên quan đến hành vi sử dụng thông tin trên website webphaidep.com. Thông tin cá nhân để bổ sung cơ sở dữ liệu trên website nhằm hiển thị chính xác theo mong muốn của người dùng.

Những thông tin cá nhân sẽ được thu thập

  • Họ và tên, ngày tháng năm sinh khi người dùng đăng ký làm thành viên / hoặc đăng bài viết, comment
  • Cookie
  • Những hành vi khi sử dụng website như: thời gian xem trang, click chuột, những trang đã/đang xem

Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không quy định thời gian lưu trữ, nó phụ thuộc vào thời gian hoạt động của trang web webphaidep.com

Ai được phép tiếp cận các thông tin cá nhân

Ngoại trừ trang web webphaidep.com sử dụng thông tin cá nhân để phụ vụ cho quá trình hiển thị, tối ưu hóa thông tin. Thì những thông tin này sẽ được cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra chúng tôi tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất cứ bên thứ 3 nào.