Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ và hiểu rõng ràng các điều khoản được liệt kê dưới đây khi truy cập website webphaidep.com

1. Đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng

Khi truy cập website webphaidep.com mặc định người dùng đã đồng ý với tất các các điều khoản liên quan đến việc khai thác, sử dụng thông tin trên website này. Trong trường hợp người dùng không đồng ý với bất cứ điều khoản sử dụng nào được liệt kê trong bài viết này thì có thể ngưng truy cập website. Việc tiếp tục truy cập khai thác thông tin tại webphaidep.com được hiểu là người dùng đã đồng ý với tất cả các điều khoản.

2. Quyền sở hữu nội dung

Tất cả bài viết tại website này thuộc quyền sở hữu của webphaidep.com, chúng tôi cho phép người dùng sao chép, sử dụng nội dung tại website webphaidep.com cho mục đích phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn từ webphaidep.com.

3. Hành vi bị nghiêm cấm

Tất cả nội dung tại website của chúng tôi được chia sẻ để người dùng trải nghiệm miễn phí, tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi sử dụng nội dung cho mục đích xấu, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người khác hoặc gây ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng.

4. Thay đổi nội dung

Tất cả nội dung tại website webphaidep.com sẽ được điều chỉnh thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước với người dùng.

5. Thương hiệu

webphaidep.com hay WEB PHÁI ĐẸP là thương hiệu riêng, người dùng có thể sử dụng để truy cập trang web một cách nhanh nhất hoặc có thể dùng để chỉ cho nguồn nội dung được trích dẫn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bất cứ cá nhân/tổ chức nào sử dụng thương hiệu webphaidep.com hay WEB PHÁI ĐẸP vào mục đích khác.